Chúng tôi hỗ trợ doanh nghiệp như thế nào?
Tư vấn tài chính

Giúp Doanh nghiệp làm thế nào để có thể tiếp cận được các ưu đãi, cần chuẩn bị các hồ sơ chứng từ và các thủ tục liên quan để đáp ứng đủ yêu cầu nhận các gói hỗ trợ.

Chủ động kế hoạch phục hồi hoạt động nhanh chóng, hiệu quả; tiếp cận kịp thời và tối ưu các nguồn vốn tín dụng ngân hàng giai đoạn hậu Covid-19.

Tư vấn tái cấu trúc Doanh nghiệp

Tư vấn “Tái cấu trúc doanh nghiệp” theo phương pháp PSO (Problem Solving in Organization). Nội dung cốt lõi của chương trình giúp tổ chức và cơ cấu lại doanh nghiệp từ khâu hoạch định chiến lược đến thực thi, tập trung xoay quanh các khía cạnh quản lý chủ yếu của doanh nghiệp:

  • Quản trị chiến lược (Strategic Management).
  • Quản trị tài chính kế toán (Financial Accounting);
  • Quản trị dòng tiền (Financial Planning and Cash flow management);
  • Quản trị nguồn nhân lực (Human Capital Management);
Tư vấn chuyển đổi công nghệ

Chương trình “Trải nghiệm ứng dụng Công nghệ số” giúp Doanh nghiệp có sự tiếp cận và trải nghiệm thực tế với giải pháp hàng đầu thế giới của SAP để Doanh nghiệp có sự hiểu biết toàn diện trước khi bắt đầu cho việc đầu tư chuyển đổi thành công, loại bỏ rủi ro đầu tư vì chọn sai giải pháp công nghệ cho đặc thù từng doanh nghiệp.

Tư vấn Áp dụng “SAP BEST PRACTICES” với kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn tốt nhất để chuẩn hóa hoạt động của doanh nghiệp đã được áp dụng và hoàn thiện trên toàn cầu.

Đối tác tư vấn.